Aanpak wateroverlast Boshoven

Infomatie

donderdag 10 december 2020

In de wijk Boshoven is in de afgelopen jaren veelvuldig sprake geweest van wateroverlast. Om de kans op wateroverlast in de toekomst te minimaliseren laat de gemeente Weert werkzaamheden uitvoeren aan het rioolstelsel.

De firma Bloem Infra BV zal deze werkzaamheden gaan uitvoeren en wil de overlast voor de bewoners zoveel als mogelijk beperken.

Medio december zullen ze aan de slag gaan met het opschonen van de sloten en het uitdiepen van de waterbuffers gelegen tussen de Azaleastraat, Laurierstraat en de Eindhovenseweg.

Begin 2021 zal er gestart worden met de riool werkzaamheden ter hoogte van de Vrakkerstraat en de Boshoverweg.

Hieronder vindt u het schetsontwerp watersloten en buffers en de bewonersbrief.

wateroverlast boshoven

bron: Wijkraad Boshoven